Nov 2020 | Lëtzebuerger Championnat iwwer 10 km beim 29. DEULUX-Laf, den 13.11.2021 zu Laser (Langsur)

Den 29. DEULUX-Laf  2020 huet jo wéint Corona missen op 2021 verluet ginn, an ass duerch e Virtuellen DEULUX-Laf ersat ginn. Elo kréien d’Läferinnen an d’Läfer awer fir 2021 nach e besonneschen Héichpunkt.

D’LG Langsur e.V. huet d’Éier, am Cader vum 29. DEULUX-Laf den 13.11.2021 d’lëtzebuerger Championnat am 10 km Stroosselaf ze organiséieren. Eise Merci geet un d’FLA (Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme). Mär freeën eis doriwwer an hoffen datt Där och derbäi sidd. Mär hoffen och, datt et bis dohi mat der Corona Pandemie eriwwer ass, a mär ënner  normalen Ëmstänn kënne lafen.