Nov 2020 | De Virtuellen DEULUX-Laf, e Succès – 4.600 € fir de gudden Zweck !

Vill Läferinnen a Läfer hu maatgemät beim DEULUX-Laf, dee wéint der Corona Pandemie als virtuell Course
gelaf ginn ass. Vill Veräiner aus der Géigend, aus Däitschland, an och aus Lëtzebuerg hu gehollef, de Spendekonto
ze fëllen. Och vill Leit déi a kengem Veräin sinn, woaren derbäi: gelaaf, gewalkt, getrëppelt, oder mam Velo gefuer,
hu se d’Streck hannert sech bruet, entweder eleng, mat der Famill oder a Gruppen déi d‘Corona Virschrëften aus
Däitschland a Lëtzebuerg agehalen hunn. Ganz vill Memberen aus der LG Langsur e.V. déi an normale Joeren
net kënne matmaachen well se da musse bei der Organisatioun hëllefen, woaren derbäi,

Mär, awer och all d’Läferinnen a Läfer si frou, dass et méiglech woar, trotz dem Corona Lockdown eng Course
ze organiséieren. Et ass kloer datt mer alleguer hoffen, am Joer 2021 d’Pandemie hannerun äis ze hunn, an datt
et dann nees en normalen DEULUX-Laf gëtt. Den 13.11.2021 hu mer d’Éier am Zesummenhank mam DEULUX-Laf
och d’lëtzebuerger Championnat vum 10 km Stroosselaf ze organiséieren. Mer hoffen, datt mer Äech dann alleguer
hei zu Laser kënne wëlkomm heeschen.

Well duerch d’Corona Kris all déi Hëllefsorganisatioune musse leiden, déi jo esou néideg gebraucht ginn,
hate mer den DEULUX-Laf als Spendelaf organiséiert. Et konnt ee Veräiner aus der Regioun virschloen,
déi iwwer déi gesammelt Spende sollten ënnerstëtzt ginn. Mär si frou an houfereg, datt eng schéin Zomm
zesumme komm ass.

Déi 360 Läferinnen a Läfer hunn eppes méi wéi 4.000 € erabruet. Mär, d’LG Langsur e.V.als Organisator
leeën aus der Veräinskeess nach 600 € derbäi. Dëss Sue ginn opgedellt eso datt jidder Veräin
575 € kritt:

KINDERSCHUTZBUND Trier e.V.
Tierschutzverein Trier und Umgebung e.V. (Tierheim Trier-Zewen)
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Trier (dazu gehört auch die Trierer Tafel)
SPECIAL OLYMPICS LUXEMBOURG
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
KCNQ2 e.V.
Förderverein Kindertagesstätte Langsur e.V.
Förderverein der Grundschule Langsur e.V.

Mär si stolz op Äech all, datt Där duerch Är Spend gehollef hutt fir datt den DEULUX-Lauf esou
e Succès kritt huet. Mer hunn alleguer zesummen eppes  fir de gudden Zweck gemeet, wat an dëser
Krisenzäit besonnesch wichteg ass.
Bleiwt alleguer gesond.

Är LG Lansur e.V.

 

-> Läferinnen a Läfer