d'Coursen

Hei ass fir jiddereen eppes derbäi...

Beim 32. internationalen DEULUX-Laf, de 09. November 2024 ginn et 4 verschidde Coursen.

Et geet u mat den 360 m fir déi Klengst bis zur 10 km Course, dat ass déi am déckste besate Course a Rheinland-Pfalz.

Egal wat fir e Laf dass De matméchs-mär wënschen Där vill Erfolleg a vill Spaass beim DEULUX-Laf.

 

Den Haaptsponsor

 

D'Premiumsponsoren

 
 

d'Sponsoren

 

Bitburger Läufercup